Misär på lotten?

Tycker det är lite lustigt att när jag skriver ordet ogräs i min mobil, vilket hänt tre gånger det senaste dygnet, så kommer ordet misär upp istället. Jag skulle inte dra det så långt att kalla ogräsrensningen på lotten för en misär, men det är så tokigt mycket ogräs på vår, annars så fina, lott!

RSS 2.0